MENNY B-2

פורץ הדלתות MENNY B-2  משמש לפתיחת דלתות פלדה מאסיביות במיוחד וניתן להפעלה בתנאים קשים.
הכלי פותח על מנת לאפשר לכוחות הביטחון וליחידות המיוחדת להתמודד עם דלתות ברזל מאסיביות כמו: דלתות כפולות, דלתות מאולתרות, ודלתות מאובטחות.
המכשיר נישא על ידי רצועת נשיאה , על הצוואר, שמאפשרת הפעלה קלה והצבה מהירה על גבי המשקוף. המכשיר רלוונטי לדלתות ימניות ושמאליות.
הצבת המכשיר על גבי המשקוף נעשית ע"י משאבה קבועה לבוכנת הרוחב, שמסתובבת 360º.
מתאים לדלתות של עד1675 מ"מ.

  • נתונים טכניים

  • משקל: 21.98 ק"ג
  • אורך (סגור): 732 מ"מ
  • אורך (פתוח): 980 מ"מ
  • לחץ עבודה: 400 bar