JUNIOR

הג'וניור עוצב לפריצת דלתות פלדה והינו פיתוח נוסף בקו פורצי הדלתות הייחודי של חברת הידרו-נע.
הכלי עוצב על מנת לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לפרוץ דלתות פלדה פנימיות.
המכשיר נישא על ידי רצועת נשיאה , על הצוואר, שמאפשרת הפעלה קלה והצבה מהירה על גבי המשקוף. המכשיר רלוונטי לדלתות ימניות ושמאליות.
ההארכה לבוכנת הרוחב של115 מ"מ.

  • נתונים טכניים

  • משקל: 14.38 ק"ג
  • אורך (סגור): 732 מ"מ
  • אורך (פתוח): 1,000 מ"מ
  • לחץ עבודה: 400 bar