תואר העסק הנבחר לשנת 1997

 

תואר העסק הנבחר לשנת 1997 מוענק להידרונע