H.E.N-3019

המשאבה משלבת ניידות מקסימאלית ללא התפשרת על  מהירות.
המשאבות מופעלות ע"י סוללה חכמה, ארוכת חיים, שמאפשרת הפעלות מרובות של הכלים השונים.
המשאבות נשלטות ע"י שלט הפעלה ידני קטן, השולט על מגוון האופציות של המשאבה.
כמו כן קיים מד חיווי על גבי השלט, שמספק מידע אודות רמת הטעינה של הסוללה.
המשאבות קלות וניידות ובעלות עצמה רבה.
זמן הטענת הסוללה כשעתיים

  • נתונים טכניים

  • משקל: 12 ק"ג
  • אורך: 330 מ"מ
  • רוחב: 190 מ"מ
  • גובה: 340 מ"מ
  • לחץ עבודה: 400 bar